fbpx

Accessibility Tools

Skip to main content

Debata podsumowująca „Laboratorium SCT” już niebawem

Najważniejsze lekcje i wnioski z projektu „Laboratorium Stref Czystego Transportu” oraz zrealizowanego w jego ramach badania jakościowego, próba odpowiedzi na kluczowe pytania zebrane w trakcie realizacji projektu oraz analiza wyzwań, przed którymi stoją polskie miasta wobec kwestii SCT – o tym będzie mowa podczas debaty podsumowującej ten projekt, która odbędzie się już 27 września br. w Łodzi.

Wydarzenie podsumowujące projekt odbędzie się w ramach Kongresu Nowej Mobilności, organizowanego w dn. 26-28 września br. przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Partnera projektu, w EXPO Łódź. W dyskusji pt. „Usprawnienie procesu wdrażania SCT w oparciu o doświadczenia z wiodących rynków europejskich”, w formie okrągłego stołu, wezmą udział uznani eksperci międzynarodowych organizacji, przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej oraz świata nauki, medycyny i badań społecznych.

Debata będzie dotyczyć najlepszych praktyk, dostępnych narzędzi i największych wyzwań związanych z wdrażaniem Stref. Rozmówcy postarają się jednocześnie odpowiedzieć na pytania o skuteczne – zapewniające osiągnięcie oczekiwanych efektów środowiskowych oraz zrozumienie i poparcie mieszkańców – sposoby wdrażania SCT. Poruszą również kwestie ekonomiczne, związane z finansowaniem projektów Stref. Zostaną również przedstawione wyniki przeprowadzonego w ramach projektu badania jakościowego dotyczącego motywacji i barier dla ustanawiania SCT w polskich miastach. Uczestnicy debaty omówią wnioski płynące tak z tego badania, jak i ze zorganizowanych w ramach projektu warsztatów dla samorządów oraz ich wizyty studyjnej w Oslo.

Dodatkowe informacje o programie wydarzenia znajdują się na stronie Kongresu Nowej Mobilności: https://kongresnowejmobilnosci.pl/program/. Serdecznie zapraszamy!

Projekt „Laboratorium Stref Czystego Transportu” realizują Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Norweskim Stowarzyszeniem Pojazdów Elektrycznych – Norsk Elbilforening i Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych. Projekt jest predefiniowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, na podstawie umowy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.