fbpx

Accessibility Tools

Skip to main content

„Komunikacja społeczna kluczem do sukcesu SCT” – warsztat w ramach projektu „Laboratorium Stref Czystego Transportu”

Wprowadzenie Strefy Czystego Transportu bez komunikacji z mieszkańcami to zadanie niewykonalne, a także niezgodne z prawem. Nie chodzi jednak tylko o spełnienie wymogów formalnych, ale o prawdziwy dialog społeczny i akceptację dla zmiany, jaką dla każdego miasta będzie uruchomienie SCT – o tym będzie mowa podczas kolejnego warsztatu w ramach „Laboratorium SCT”, który odbędzie się 29 czerwca.

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się m.in.:
– jak prowadzić dialog z mieszkańcami i dlaczego to kluczowa kwestia?
– jakie są podstawy strategii komunikacji społecznej?
– jak docierać do różnych grup interesariuszy (nie tylko mieszkańców), rozmawiając o SCT?

Następnie odbędzie się dyskusja o doświadczeniach i najlepszych praktykach komunikowania trudnych tematów realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.