fbpx

Accessibility Tools

Skip to main content

„Laboratorium SCT” ruszyło – pierwszy warsztat za nami

16 stycznia 2023

Premierowy warsztat dla samorządowców w ramach projektu „Laboratorium Stref Czystego Transportu”, z udziałem m.in. decydentów miast Łodzi, Krakowa, Wrocławia i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), miał miejsce 12 stycznia w Katowicach. Spotkanie odbyło się w ramach konferencji GZM.

Podczas warsztatu, w którym uczestniczyli też przedstawiciele Białegostoku, Gdańska, Gdyni, Poznania i Warszawy, zaprezentowano i dyskutowano nad ścieżką, jaką powinny podążać samorządy rozważające wprowadzenie Strefy Czystego Transportu (SCT) – poczynając od weryfikacji poziomu zanieczyszczeń z transportu drogowego, poprzez ustalenie obszaru strefy i kategorii pojazdów upoważnionych do wjazdu, działania komunikacyjne i edukacyjne po ustanowienie SCT oraz ewaluację jej funkcjonowania.

Strefy Czystego Transportu to w Polsce nowy instrument, a ich wdrożenie wymaga wypracowania kompromisu pomiędzy ograniczeniem ruchu pojazdów a spodziewanym obniżeniem emisji spalin. Fundamentem są tu oczywiście analizy i badania umożliwiające zgromadzenie niezbędnych informacji o pojazdach poruszających się po mieście i o generowanych przez nie zanieczyszczeniach. Dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców nie zawsze pozwalają rzetelnie ustalić te wartości, dlatego wdrażanie SCT powinno się rozpoczynać od badania emisji spalin z transportu drogowego w warunkach rzeczywistych i weryfikacji, w jakim stopniu te emisje wpływają na jakość powietrza podkreślił Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), partnera projektu „Laboratorium Stref Czystego Transportu”.

Warsztat był też okazją do przedstawienia celu i założeń tego projektu. Uczestnicy spotkania, które odbyło się w formie hybrydowej, zapoznali się z planem działań projektowych skierowanych do samorządów. Jednym z nich będzie wizyta studyjna w Oslo, podczas której przedstawiciele polskich samorządów będą mieli okazję dokładnie zapoznać się z działaniami tego miasta na rzecz czystego transportu. Kilkudniowe Study Tour po stolicy Norwegii obejmie m.in. spotkania z tamtejszymi decydentami i ekspertami oraz jeden z warsztatów w ramach projektu.