fbpx

Accessibility Tools

Skip to main content

Nic o nas bez nas – także w SCT. Warsztat o komunikowaniu

„Nic o nas bez nas” – to hasło, które powinno przyświecać samorządom zwłaszcza w sprawach kontrowersyjnych, a strefy czystego transportu do takich należą. Forma komunikacji jest tak samo ważna jak jej treść, a konsultacje społeczne to zwieńczenie rzetelnego procesu informacji i edukacji – to niektóre z zasad komunikacji z mieszkańcami, jakie poznali samorządowcy na kolejnym warsztacie w ramach „Laboratorium SCT”.

W warsztacie wzięli udział m. in. przedstawiciele samorządów z Włocławka, Mińska Mazowieckiego i Radomska. Zespół Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym pokazał na przykładach, jakim językiem warto rozmawiać z mieszkańcami i jak skutecznie angażować ich w proces konsultacji. Temat Stref Czystego Transportu bez wątpienia budzi emocje. Podobnie jak w przypadku innych kontrowersyjnych zagadnień, często wynika to z faktu, że mieszkańcy czują się zaskakiwani działaniami władz i pomijani w procesie podejmowania decyzji. Angażowanie ich to nie tylko formalny obowiązek (przepisy o konsultacjach społecznych), czy sposób na budowanie swojego wizerunku, a przede wszystkim podstawa partycypacji społecznej, bez której „lokalne ojczyzny” nie mogą prawidłowo funkcjonować ani się rozwijać.

Głównym celem konsultacji społecznych jest, aby przyniosły konstruktywne wnioski – nie mogą być więc początkiem procesu komunikacji, lecz powinny być traktowane wręcz jako swego rodzaju sprawdzian z wcześniejszego dialogu, wymiany informacji, a w wielu przypadkach wręcz edukacji. Skuteczne i budujące konsultacje są możliwe tylko, jeśli mieszkańcy będą dla samorządu partnerami do rozmowy – a partnerstwo wymaga, by dyskutanci dysponowali tą samą wiedzą. Zadanie edukowania mieszkańców tak, by nikt nie został pominięty, należy do samorządu.
Skuteczna edukacja wymaga czasu, dlatego trzeba zaczynać ją możliwie najwcześniej, szczególnie w wypadku SCT, bo wokół tego tematu narosło wiele mitów, nieporozumień i kontrowersji. W Antwerpii, która często stawiana jest za wzór ustanawiania SCT, komunikację rozpoczęto aż na 3 lata przed uruchomieniem Strefy.

Warsztat był częścią programu seminarium Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, które odbyło się pod tytułem „Zrównoważony rozwój miast i gmin w drodze do neutralności klimatycznej” w dn. 11 i 12 maja w Jadwisinie pod Warszawą. Spotkanie zgromadziło samorządowców, aktywistów społecznych, przedstawicieli administracji i ekspertów z całej Polski zaangażowanych w zieloną transformację i zrównoważony rozwój miast.

(fot. materiały własne)