fbpx

Accessibility Tools

Skip to main content

„Od pomiarów do planu – jak odpowiednio wytyczyć SCT?” – warsztat z ekspertami ICCT

Jak w praktyce wyglądają pomiary emisji zanieczyszczeń z pojazdów? Co należy brać pod uwagę układając scenariusze funkcjonowania SCT? W oparciu o jakie dane wytycza się granice stref? – m. in. na te pytania już niebawem odpowiedzą podczas kolejnego warsztatu „Laboratorium SCT” eksperci ICCT (International Council on Clean Transportation – Międzynarodowa Rada ds. Czystego Transportu).

O tym, jak przejść ścieżkę od pomiarów emisji zanieczyszczeń, przez tworzenie scenariuszy funkcjonowania Strefy Czystego Transportu aż do wytyczenia jej obszaru opowiedzą 27 czerwca eksperci ICCT, organizacji wspierającej samorządy wielu krajów w poprawie jakości miejskiego powietrza przez rozwijanie czystego i zrównoważonego transportu.

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się m. in.:
– jak skutecznie mierzyć rzeczywiste emisje zanieczyszczeń z pojazdów?
– jakie inne dane są potrzebne, aby przygotować scenariusze działania Strefy?
– jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy wytyczaniu Strefy?
– jakie powinny być etapy prac nad ustanowieniem i wdrażaniem SCT?

ICCT, Międzynarodowa Rada ds. Czystego Transportu, to organizacja non-profit prowadząca m. in. pomiary rzeczywistych emisji zanieczyszczeń z pojazdów oraz przygotowująca scenariusze ustanawiania Stref Czystego Transportu w miastach na całym świecie – w tym dla Krakowa i Warszawy.