fbpx

Accessibility Tools

Skip to main content

SCT we Wrocławiu – jaki kształt? Start do końca lipca 2026 r.

Stolica Dolnego Śląska wprowadzi Strefę Czystego Transportu do końca lipca 2026 r. od lipca 2023 r. zobowiązuje ją do tego zaktualizowany Program Ochrony Powietrza na szczeblu wojewódzkim. Prace nad ustanowieniem Strefy już trwają.

Jaka ścieżka ma poprowadzić do jej powstania? Jaką formę może przybrać Strefa?

  • 31 maja – 13 czerwca 2022 r.: Pomiary rzeczywistych emisji zanieczyszczeń powietrza z transportu w dziewięciu punktach Wrocławia.
  • 21 grudnia 2022 r.: Publikacja opracowania przygotowanego dla Wrocławia przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) z analizą wyników pomiarów emisji i propozycjami formy Strefy (obszar, restrykcje). Raport pt. „Strefa Czystego Transportu we Wrocławiu” jest dostępny tutaj.
  • 30 marca – 30 kwietnia 2023 r.: Konsultacje społeczne scenariuszy wdrożenia SCT – w tym propozycji przedstawionych w opracowaniu PSPA – za pośrednictwem e-formularza oraz w formie spotkań i debat konsultacyjnych. Niebawem powinien pojawić się raport z tych konsultacji, a broszura przygotowana z myślą o konsultacjach, przybliżająca ideę Strefy i przedstawione propozycje, jest dostępna tutaj. Co ważne, konsultacje te odbyły się z inicjatywy miasta (ponieważ nie dotyczyły projektu uchwały Rady Miasta o wprowadzeniu Strefy –  a w myśl Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych obowiązkowym konsultacjom podlega taki dokument).
  • 13 lipca 2023 r.: Uchwalenie aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla województwa dolnośląskiego, która nakłada na Wrocław obowiązek ustanowienia Strefy Czystego Transportu do końca lipca 2026 r. Dokument jest dostępny tutaj.

Co dalej?

Obecnie opracowywany jest raport z konsultacji społecznych, które odbyły się wiosną 2023 r. Kolejne konsultacje, uwzględniające wnioski mieszkańców i zmiany w przepisach prawa, planowane są na jesień 2023 r.

(fotografia ilustracyjna: Radio Wrocław na YouTube)