fbpx

Accessibility Tools

Skip to main content

Strefa Czystego Transportu w Warszawie – krok po kroku

Strefa Czystego Transportu w stolicy Polski ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2024 r. Co wydarzyło się wcześniej, a co nastąpi potem – jakie mają być kolejne etapy zaostrzania kryteriów wjazdu do Strefy?

 • 8 września 2020 r. – uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego o przyjęciu Planu Ochrony Powietrza dla Województwa Mazowieckiego, z którego wynika obowiązek wprowadzenia Strefy Czystego Transportu w Warszawie. Dokument wraz z załącznikami jest dostępny tutaj.
 • 25 stycznia 2023 r. – start konsultacji społecznych przygotowanego przez miasto projektu Strefy. Konsultacjom podlegał projekt uchwały Rady Miasta o ustanowieniu Strefy Czystego Transportu – zaproponowane granice Strefy ilustruje mapa dostępna tutaj. Uwagi do projektu można było zgłaszać przez formularz kontaktowy, specjalny adres e-email, a także podczas spotkań konsultacyjnych online i dyżurów konsultacyjnych – łącznie w ramach konsultacji społecznych odbyło się 9 spotkań.
 • od 6 lutego do 22 marca 2023 r. – trzy spotkania konsultacyjne online.
 • od 6 marca do 12 kwietnia 2023 r. – pięć dyżurów konsultacyjnych w różnych dzielnicach miasta.
 • od 30 marca do 5 kwietnia 2023 r. – badanie opinii mieszkańców Warszawy na temat Strefy Czystego Transportu. Raport z badania jest dostępny tutaj.
 • 4 kwietnia 2023 r. – spotkanie grupy roboczej przedsiębiorców ws. analizy aktualnego stanu transportu i przewidywanego wpływu SCT na działalność firm i organizacji w Warszawie w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.
 • 25 kwietnia 2023 r. – zakończenie konsultacji społecznych. W spotkaniach online udział wzięło 129 osób, w dyżurach konsultacyjnych – ponad 160. Wpłynęło 2529 formularzy online i 418 e-maili.
 • 26 czerwca 2023 r. – publikacja raportu z konsultacji społecznych Strefy Czystego Transportu w Warszawie: dokument wraz z załącznikami jest dostępny tutaj.
 • 1 lipca 2024 r. planowany start Strefy Czystego Transportu.  Zgodnie z propozycją Biura Zarządzania Ruchem Drogowym m. st. Warszawy. do Strefy wjadą pojazdy z silnikiem benzynowym i LPG spełniające normę Euro 2 lub wyższą, czyli maksymalnie 27-letnie (wiek w momencie wprowadzenia regulacji), oraz pojazdy z silnikiem Diesla spełniające normę Euro 4 lub wyższą, czyli nie starsze niż 18-letnie (wiek w momencie wprowadzenia regulacji).

Proponowane  etapy zaostrzania regulacji dotyczących wjazdu do Strefy (wiek pojazdów odnosi się do momentu wprowadzenie regulacji)

 • 1 lipca 2026 r. –  etap 2: do Strefy wjadą pojazdy z silnikiem benzynowym i LPG spełniające normę Euro 3 lub wyższą, czyli maksymalnie 25-letnie, oraz pojazdy z silnikiem Diesla spełniające normę Euro 5 lub wyższą, czyli  nie starsze niż 16-letnie.
 • 1 lipca 2028 r. –  etap 3: do Strefy wjadą pojazdy z silnikiem benzynowym i LPG spełniające normę Euro 4 lub wyższą, czyli maksymalnie 22-letnie, oraz pojazdy z silnikiem Diesla spełniające normę Euro 6, czyli nie starsze niż 13-letnie.
 • 1 lipca 2030 r. –  etap 4: do Strefy wjadą pojazdy z silnikiem benzynowym i LPG spełniające normę Euro 5 lub wyższą, czyli maksymalnie 20-letnie, oraz pojazdy z silnikiem Diesla spełniające normę Euro 6dT, czyli nie starsze niż 11-letnie.
 • 1 lipca 2032 r. –  etap 5: do Strefy wjadą pojazdy z silnikiem benzynowym i LPG spełniające normę Euro 6, czyli maksymalnie 17-letnie, oraz pojazdy z silnikiem Diesla spełniające normę Euro 6d, czyli nie starsze niż 11-letnie.

Więcej informacji o wdrażaniu Strefy Czystego Transportu w Warszawie można znaleźć pod poniższymi adresami:

https://warszawa19115.pl/web/guest/-/strefa-czystego-transportu-sct-

https://transport.um.warszawa.pl/sct

(fot. animeq na Flickr)